Aktivne počitnice 2019-05-01T12:10:05+00:00
+386 (0) 51 312 972 info@maya.si
DMC / Destination Management Company

MULTIAKTIVNE POČITNICE V SLOVENIJI (11)

Fantastična doživetja bodo vaše počitnice spremenila v nepozabno zgodbo, ki se je boste vedno z veseljem spominjali.

VEČ O TEM

AKTIVNE DRUŽINSKE POČITNICE (7)

Največ, kar lahko storite zase in za svojo družino. Program, ki navdušuje že deset let. Garancija za popolne družinske počitnice.

VEČ O TEM

AKTIVNI VIKEND V POSOČJU (3 dni)

Akcija, sprostitev in zabava! Najboljši recept za odklop možganov in polnjenje baterij.

VEČ O TEM

MULTI AKTIVNE POČITNICE (11 dni)

Fantastična doživetja bodo vaše počitnice spremenila v nepozabno zgodbo, ki se je boste vedno z veseljem spominjali.

VEČ O TEM

AKTIVNE DRUŽINSKE POČITNICE (7 dni)

Največ, kar lahko storite zase in za svojo družino. Program, ki navdušuje že deset let. Garancija za popolne družinske počitnice.

VEČ O TEM

AKTIVNI VIKEND V POSOČJU (3 dni)

Akcija, sprostitev in zabava! Najboljši recept za odklop možganov in polnjenje baterij.

VEČ O TEM

SPLOŠNI POGOJI:

Turistična agencija Maya sprejema rezervacije potnikov, ki se strinjajo z navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. Splošni pogoji predstavljajo pogodbo, ki jo skleneta agencija in potnik. Prosimo vas, da si vzamete čas in jih skrbno preberete. Turistična agencija Maya se skupaj s svojimi zastopniki in partnerji v nadaljevanju naslavlja kot ‘agencija’, potnik pa se v nadaljevanju naslavlja kot ‘potnik’. Potnik jamči, da je zmožen skleniti rezervacijo in da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Pogodba

Med agencijo in potnikom ne obstaja pogodbeno razmerje, dokler: a) agencija od potnika ne prejme pisnega potrdila, da ta želi rezervacijo; b) potnik ne plača depozita; c) potnik ne sprejme pogojev rezervacije. Nobena oseba, organizacija ali zaposleni pri agenciji nima pravice spreminjati pogojev rezervacije. Agencija si pridržuje pravico do zavrnitve rezervacije.

Veljavno pravo

Ta pogodba (vključno z veljavnostjo, obstojem in izvajanjem, interpretacijo in uporabo določb, pravicami in dolžnostmi, ki se nanašajo na potnike in izhajajo iz sklepanja, kršitve in prenehanja določb tega sporazuma) je v celoti vezana na pravo Republike Slovenije.

Plačilni pogoji

Depozit: ob prijavi, ki potrjuje rezervacijo, mora potnik vplačati nepovratni depozit v višini 25 % cene. Depozit se vrne le, če potniku ni mogoče omogočiti aktivnosti ali programa. Plačilo dolgovanega zneska: potnik mora plačati znesek v celoti najpozneje 35 dni (5 tednov) pred datumom prihoda na aktivnost ali program. Če agencija v določenem času ne prejme celotnega zneska, si pridržuje pravico domnevati, da je potnik odpovedal potovanje.
Načini plačila: bančni prenos, kreditna kartica ali debetna kartica. Plačilo ob prihodu na cilj sprejemamo le ob zelo pozni rezervaciji, potnikom pa svetujemo, da rezervacijo opravijo čim prej. Podrobnosti zagotovimo ob potrjeni rezervaciji. Plačilo s kreditnimi karticami: celotnemu znesku bo dodana provizija na kreditne kartice, ki znaša 2,5 % cene.

Pogoji odpovedi s strani potnika

Vse odpovedi potnikov pred določenim dnem prihoda na aktivnost ali program morajo biti v pisni obliki. Višina stroška odpovedi, če ta obstaja, je odvisna od datuma, ko agencija prejme pisno odpoved.
Stroški odpovedi vključujejo vsa morebitna doplačila in se določijo:

a) 35 in več dni pred odhodom: agencija zadrži depozit
b) 34 do 24 dni pred odhodom: 50 % cene potovanja
c) 23 do 14 dni pred odhodom: 75 % cene potovanja
d) 13 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene potovanja

Če se potnik ne udeleži potovanja, se pridruži pozneje ali odide predhodno, stroškov ne vračamo. Stroškov prav tako ne vračamo, če potnik ne izkoristi katere koli storitve v sklopu programa.

Pogoji odpovedi ali sprememba programa s strani agencije

Agencija si v določenih okoliščinah pridržuje pravico do spremembe poteka programa in nastanitve. Agencija ne prevzema odgovornosti za odškodnino potniku, če je prisiljena odpovedati ali kakor koli spremeniti potovanje zaradi višje sile, ki vključuje vojno, izgrede, stavke, teroristične napade, naravne katastrofe, požare, neugodne vremenske razmere ali druge zunanje razloge, na katere agencija nima vpliva. Agencija si pridržuje pravico do odpovedi potovanja brez predhodnega obvestila. V tem primeru ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila potovanja.
Agencija je dolžna obvestiti potnika o odpovedi najmanj sedem dni pred predvidenim odhodom in mu vrniti celoten znesek vplačila v domači valuti.
V primeru, da stanje na kraju samem agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko potnika namesti v istem kraju v drug objekt, vendar enake ali višje kategorije.

Cene potovanj in menjalni tečaji

Cene programov so v eurih (€)in temeljijo na stroških na kopnem in se določajo glede na specifičen program. Pridržujemo si pravico do spreminjanja cen programov in se obvezujemo k čimprejšnjemu obvestilu, če pride do spremembe cene po vaši rezervaciji. Za podaljšanje ali spremembo programa agencija potniku zaračuna dodatno ceno v pisarna agencije.

Agencija si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega ter v primeru spremembe cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10%, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Za vsa plačila velja objavljena cena v EUR.

Storitve, ki so izvzete iz cene potovanja

Stroški mednarodnih in domačih letalskih prevozov, potnih listov, viz, potniških taks, osebnega potovalnega zavarovanja, stroški evakuacije v izrednih razmerah, dodatnih obrokov in vstopnine, ki niso navedene v programu, pranje perila, napitnine, osebni predmeti, npr. zdravila, in presežna prtljaga. Fakultativni izleti.

Obvezno turistično zavarovanje

Turistično zavarovanje in zavarovanje odpovedi je obvezno za vse potnike. Za vsa zavarovanja so odgovorni potniki sami. Potnik si mora za trajanje celotnega programa obvezno priskrbeti turistično zavarovanje, priporočeno v Sloveniji. Potnik si mora priskrbeti zavarovanje, ki krije telesne poškodbe, nujno zdravniško pomoč, evakuacijo v izrednih razmerah, pomoč ob vrnitvi v matično državo, izgubo prtljage in stroške, povezane z odpovedjo in skrajšanjem potovanja. Če potnik zboli, krije vse stroške zdravnika in hospitalizacije sam, agencija ne prevzema odgovornosti za povrnitev stroškov cene potovanja. Za prenos in shranjevanje prtljage in osebnih predmetov je vseskozi odgovoren potnik sam. Agencija ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago ter druge osebne predmete in imetje, za poškodbe, ki niso del aktivnosti agencije Maya, bolezni ali smrt potnika in za posledično škodo, ki se zgodi iz katerega koli razloga.

Pravnomočnost

Informacije, ki se pojavljajo na naši spletni strani, so bile ob objavi točne in se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Od dne objave naprej so mogoče spremembe zunaj našega nadzora, ki zadevajo cene, programe, trajanje potovanj, standard storitev, vsebino potovanj in cene prevozov. Agencija si tudi pridržuje pravico do spreminjanja prevozov ali objektov, ki so opisani v kateri koli publikaciji, ne da bi bila odgovorna za nadomestilo ali povračilo denarja.

Odgovornost in pravice agencije

Vse informacije, vsebovane v oglaševanju, so podane v dobri veri in temeljijo na najnovejših informacijah, ki jih je agencija prejela. Posamezne aktivnosti se izvajajo, če so prijavljeni najmanj štirje (4) udeleženci.

Odgovornost

Potniki, ki se udeležijo programa ali aktivnosti, se zavedajo tveganja, ki ga prinaša program, in se ga udeležujejo na lastno odgovornost. Taka tveganja vključujejo poškodbe, bolezen ali smrt. Potnik se strinja, da agencija, njeni člani in zaposleni ne odgovarjajo za škodo, nastalo na lastnini, poškodbe, bolezni ali smrt potnika ki ni v povezavi z aktivnostmi agencije Maya, prav tako agencija ne odgovarja za posledično odškodnino, ki bi nastala iz katerega koli razloga.

Pooblastila agencije

Odločitve lokalnega turističnega vodnika, zaposlenega pri agenciji, so dokončne v vseh zadevah. Agencija ne odgovarja za nobenega potnika, ki izvrši nezakonito ali protipravno dejanje. V takih primerih se potnik lahko izključi iz nadaljnjega potovanja brez povračila stroškov. Če agencija meni, da je potnik nesposoben za program ali aktivnost, mu lahko po lastni presoji odkloni nadaljevanje programa brez povračila stroškov. Če se kateri koli potnik neprimerno vede do drugih potnikov ali povzroča sitnosti, mu lahko agencija po lastni presoji odkloni nadaljevanje programa brez povračila stroškov.

Potni listi in vize

Potnik, ki prihaja v Slovenijo in ni slovenski državljan mora imeti potni list ali osebno izkaznico(če ima država iz katere prihaja potnik urejen sporazum z RS), ki je veljaven najmanj 6 mesecev po nameravani vrnitvi iz Slovenije ali druge destinacije kjer Agencija izvaja program ali druge aktivnosti.. Potnik mora sam poskrbeti za vse potrebne potne dokumente in vizume. Agencija ne odgovarja za potnike, ki potujejo brez potrebnih potnih dokumentov. Za podrobnejše informacije lahko povprašate naše osebje. Potnikom priporočamo, da imajo s seboj kopije vseh pomembnejših dokumentov, kot so potni list, potovalni dokumenti in podatki o zavarovanju, in jih spravijo na drugo mesto kot originalne dokumente.

Cepljenja in zdravstveni predpisi

Potnik se mora seznaniti s predlaganim programom in potrditi, da je zdravstveno sposoben, da je v dobri telesni in duševni pripravljenosti ter da se je zmožen udeležiti  aktivnosti ali programa. Vsak potnik, ki ima že obstoječe zdravstveno stanje ali je bolan, je dolžan o svojem stanju obvestiti agencijo pred začetkom aktivnosti ali programa. Če tega ne stori, lahko agencija rezervacijo prekliče. Potnik si je dolžan sam zagotoviti vsa potrebna cepljenja.

Odgovornost potnika

Potnik mora na lastno odgovornost zagotoviti, da so osebna izkaznica, potni list, vizum (če je potreben), cepljenja in preostala potrebna dokumentacija veljavna za Slovenijo ali drugo destinacijo kjer se odvija program katerega udeleženec je potnik. Če potnik tega ne zagotovi, so vse posledice potnikova odgovornost. Potnik je dolžan tudi poskrbeti, da pravočasno prispe na zbirno mesto aktivnosti ali programa, kot je v naprej določeno v programu.

Delna ničnost

Če se izkaže, da je kateri koli del splošnih pogojev poslovanja v tem sporazumu pravno neveljaven, protipraven ali nepredviden, bodo ti pogoji poslovanja izvzeti iz preostalih pogojev poslovanja, ki bodo še naprej veljavni in izvršljivi. Če je kateri koli pogoj poslovanja, ki je pravno ničen, mogoče dopolniti ali spremeniti, da postane veljaven, se stranki strinjata, da se dogovorita o spremembah in odpravita neveljavnost.

Prenos

Agencija si pridržuje pravico, da odstopi ali prenese svoje pravice in dolžnosti pod istimi pogoji poslovanja.

Reklamacija in pritožbe

V primeru pritožbe nad programom proti agenciji se mora potnik najprej pritožiti lokalnemu vodniku, da agencija lahko razišče okoliščine. Če ima potnik kakršno koli nadaljnjo pritožbo, jo je treba v pisni obliki predati agenciji v roku 7 (sedem) dni po koncu aktivnosti ali programa. Če se potnik postopka ne drži, agencija pritožbe ne bo raziskala.

Splošna varnost

Slovenija je turistom naklonjena in varna dežela. Kljub temu pa vam svetujemo, da ste previdni. Pri sebi ne imejte velikih vsot denarja. Agencija ne prevzema odgovornosti za poškodbe, škodo ali izgubo, ki bi utegnile doleteti potnika na aktivnosti ali programu.

PONOSNI NA OCENO NA TRIPADVISORJU

MNENJA UDELEŽENCEV

…Kot vodja izobraževalnih programov bi se vam želela zahvaliti za izredno profesionalno izvedbo vseh delavnic na temo timskega dela, ki niso obrodile le poslovnih rezultatov, temveč so pripomogle k bistveno večji povezanosti naših sodelavcev znotraj virtualnega mednarodnega tima. Odzivi so bili neverjetni, komentarje pa bi verjetno lahko združili v enega samega, znanega iz nedavne TV reklame: “Neprecenljivo!”…

IBM Slovenija d.o.o, Petra Rozman

…Naša pričakovanja in cilji, ki smo jih zastavili ob odločitvi za organizacijo team building programov so bili v celoti doseženi in v mnogih pogledih tudi preseženi. Zato se vam želim v imenu vseh udeležencev naših treh izobraževanj najlepše zahvaliti za profesionalno, korektno in “srčno” izvedbo izobraževalnih dogodkov…

GEN energija, Martin Novšak, direktor

Po našem že sedmem skupnem projektu, ki ste ga za nas organizirali in izvedli, bi se vam končno radi zahvalili za vaš izredno profesionalen pristop ob izvedbi vsakega poslovnega družabnega dogodka ali izobraževanja na področju sodelovanja v skupini. Poleg tega ste z vsakim novim programom odlično nadaljevali prejšnjo izkušnjo, ki smo jo doživeli z vami. Briljantno!

Farmedica d.o.o., Robert Terčelj-Schweizer; direktor,

Oglašam se vam z vtisi udeležencev dogodka, ki ste ga organizirali za sodelavce družbe Debitel. Splošna ocena dogodka je: ČISTA DESETKA.
Taxi avantura, ki ste jo organizirali za nas pod geslom »Od treh do treh« je bila dejansko nepozabno doživetje. Iz strokovnega vidika je bil dogodek pripravljen visoko profesionalno. Zelo domišljeno je bila skozi zabavo vpletena nota kolektivnega sodelovanja, skupinskega dela in doseganja rezultatov skupine.

Debitel d.d, Jožica Potočnik, direktorica službe za finance

Zahvaljujem se vam za profesionalno izpeljan program, ki ste ga za naše podjetje izpeljali tokrat, že tretjič. Vaši inštruktorji so na nevsiljiv način usmerjali poklicno in geografsko zelo raznoliko skupino ljudi, ki svoje delo opravljajo po različnih regijah in se le redko srečujejo osebno. V slikoviti tolminski naravi smo imeli tokrat priložnost spoznati principe in pomen delovanja timskega dela na zelo simpatičen in predvsem zabaven način.

EUROSPIN EKO, Matjaž Komar; Tehnično komercialni direktor,

Zahvaljujemo se vam za izjemno uspešno organizacijo poslovno družabnega dela naše 18. redne letne skupščine, s katero smo bili člani predsedstva in udeleženci več kot zadovoljni. Odziv udeležencev je bil resnično fenomenalen. Še nikoli nismo prejeli toliko pohval, precej že na samem dogodku. Marsikdo je dejal, da je bil to ‘najboljši forex’ doslej.

FOREX SLOVENIA- združenje evropskih bankirjev - Gedrih Alenka in Jernej Kastelic

Iskreno se zahvaljujemo za dodelan in na visoki ravni izveden program, s katerim smo se odločili nadgraditi poslovni del dolgoročnega plana skupine ITW Global Appliance v Portorožu. Tako člani vodstva ITW Metalflexa kot menedžerji iz drugih podjetij naše skuine so bili z izborom dejavnosti in dogajanja zelo zadovoljni, v nekaterih primerih celo navdušeni. Ker je šlo za skuino najpomembnejših vodstvenih kadrov iz vsega sveta (poleg naših sodelavcev so bili poleg še kolegi iz Italije, ZDA, Brazilije, Indije in s Kitajske), si vaša ekipa lahko šteje še v večje dobro, da ste uspeli pozitivno presenetiti prav vse udeležence.

ITW Metalflex, Andrej Ivančič, direktor
SEDEŽ PODJETJA