Splošni pogoji 2018-05-21T10:20:03+00:00

SPLOŠNI POGOJI:

Turistična agencija Maya sprejema rezervacije potnikov, ki se strinjajo z navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. Splošni pogoji predstavljajo pogodbo, ki jo skleneta agencija in potnik. Prosimo vas, da si vzamete čas in jih skrbno preberete. Turistična agencija Maya se skupaj s svojimi zastopniki in partnerji v nadaljevanju naslavlja kot ‘agencija’, potnik pa se v nadaljevanju naslavlja kot ‘potnik’. Potnik jamči, da je zmožen skleniti rezervacijo in da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Pogodba

Med agencijo in potnikom ne obstaja pogodbeno razmerje, dokler: a) agencija od potnika ne prejme pisnega potrdila, da ta želi rezervacijo; b) potnik ne plača depozita; c) potnik ne sprejme pogojev rezervacije. Nobena oseba, organizacija ali zaposleni pri agenciji nima pravice spreminjati pogojev rezervacije. Agencija si pridržuje pravico do zavrnitve rezervacije.

Veljavno pravo

Ta pogodba (vključno z veljavnostjo, obstojem in izvajanjem, interpretacijo in uporabo določb, pravicami in dolžnostmi, ki se nanašajo na potnike in izhajajo iz sklepanja, kršitve in prenehanja določb tega sporazuma) je v celoti vezana na pravo Republike Slovenije.

Plačilni pogoji

Depozit: ob prijavi, ki potrjuje rezervacijo, mora potnik vplačati nepovratni depozit v višini 25 % cene. Depozit se vrne le, če potniku ni mogoče omogočiti aktivnosti ali programa. Plačilo dolgovanega zneska: potnik mora plačati znesek v celoti najpozneje 35 dni (5 tednov) pred datumom prihoda na aktivnost ali program. Če agencija v določenem času ne prejme celotnega zneska, si pridržuje pravico domnevati, da je potnik odpovedal potovanje.
Načini plačila: bančni prenos, kreditna kartica ali debetna kartica. Plačilo ob prihodu na cilj sprejemamo le ob zelo pozni rezervaciji, potnikom pa svetujemo, da rezervacijo opravijo čim prej. Podrobnosti zagotovimo ob potrjeni rezervaciji. Plačilo s kreditnimi karticami: celotnemu znesku bo dodana provizija na kreditne kartice, ki znaša 2,5 % cene.

Pogoji odpovedi s strani potnika

Vse odpovedi potnikov pred določenim dnem prihoda na aktivnost ali program morajo biti v pisni obliki. Višina stroška odpovedi, če ta obstaja, je odvisna od datuma, ko agencija prejme pisno odpoved.
Stroški odpovedi vključujejo vsa morebitna doplačila in se določijo:

a) 35 in več dni pred odhodom: agencija zadrži depozit
b) 34 do 24 dni pred odhodom: 50 % cene potovanja
c) 23 do 14 dni pred odhodom: 75 % cene potovanja
d) 13 do 0 dni pred odhodom: 100 % cene potovanja

Če se potnik ne udeleži potovanja, se pridruži pozneje ali odide predhodno, stroškov ne vračamo. Stroškov prav tako ne vračamo, če potnik ne izkoristi katere koli storitve v sklopu programa.

Pogoji odpovedi ali sprememba programa s strani agencije

Agencija si v določenih okoliščinah pridržuje pravico do spremembe poteka programa in nastanitve. Agencija ne prevzema odgovornosti za odškodnino potniku, če je prisiljena odpovedati ali kakor koli spremeniti potovanje zaradi višje sile, ki vključuje vojno, izgrede, stavke, teroristične napade, naravne katastrofe, požare, neugodne vremenske razmere ali druge zunanje razloge, na katere agencija nima vpliva. Agencija si pridržuje pravico do odpovedi potovanja brez predhodnega obvestila. V tem primeru ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila potovanja.
Agencija je dolžna obvestiti potnika o odpovedi najmanj sedem dni pred predvidenim odhodom in mu vrniti celoten znesek vplačila v domači valuti.
V primeru, da stanje na kraju samem agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko potnika namesti v istem kraju v drug objekt, vendar enake ali višje kategorije.

Cene potovanj in menjalni tečaji

Cene programov so v eurih (€)in temeljijo na stroških na kopnem in se določajo glede na specifičen program. Pridržujemo si pravico do spreminjanja cen programov in se obvezujemo k čimprejšnjemu obvestilu, če pride do spremembe cene po vaši rezervaciji. Za podaljšanje ali spremembo programa agencija potniku zaračuna dodatno ceno v pisarna agencije.

Agencija si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega ter v primeru spremembe cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10%, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Za vsa plačila velja objavljena cena v EUR.

Storitve, ki so izvzete iz cene potovanja

Stroški mednarodnih in domačih letalskih prevozov, potnih listov, viz, potniških taks, osebnega potovalnega zavarovanja, stroški evakuacije v izrednih razmerah, dodatnih obrokov in vstopnine, ki niso navedene v programu, pranje perila, napitnine, osebni predmeti, npr. zdravila, in presežna prtljaga. Fakultativni izleti.

Obvezno turistično zavarovanje

Turistično zavarovanje in zavarovanje odpovedi je obvezno za vse potnike. Za vsa zavarovanja so odgovorni potniki sami. Potnik si mora za trajanje celotnega programa obvezno priskrbeti turistično zavarovanje, priporočeno v Sloveniji. Potnik si mora priskrbeti zavarovanje, ki krije telesne poškodbe, nujno zdravniško pomoč, evakuacijo v izrednih razmerah, pomoč ob vrnitvi v matično državo, izgubo prtljage in stroške, povezane z odpovedjo in skrajšanjem potovanja. Če potnik zboli, krije vse stroške zdravnika in hospitalizacije sam, agencija ne prevzema odgovornosti za povrnitev stroškov cene potovanja. Za prenos in shranjevanje prtljage in osebnih predmetov je vseskozi odgovoren potnik sam. Agencija ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago ter druge osebne predmete in imetje, za poškodbe, ki niso del aktivnosti agencije Maya, bolezni ali smrt potnika in za posledično škodo, ki se zgodi iz katerega koli razloga.

Pravnomočnost

Informacije, ki se pojavljajo na naši spletni strani, so bile ob objavi točne in se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Od dne objave naprej so mogoče spremembe zunaj našega nadzora, ki zadevajo cene, programe, trajanje potovanj, standard storitev, vsebino potovanj in cene prevozov. Agencija si tudi pridržuje pravico do spreminjanja prevozov ali objektov, ki so opisani v kateri koli publikaciji, ne da bi bila odgovorna za nadomestilo ali povračilo denarja.

Odgovornost in pravice agencije

Vse informacije, vsebovane v oglaševanju, so podane v dobri veri in temeljijo na najnovejših informacijah, ki jih je agencija prejela. Posamezne aktivnosti se izvajajo, če so prijavljeni najmanj štirje (4) udeleženci.

Odgovornost

Potniki, ki se udeležijo programa ali aktivnosti, se zavedajo tveganja, ki ga prinaša program, in se ga udeležujejo na lastno odgovornost. Taka tveganja vključujejo poškodbe, bolezen ali smrt. Potnik se strinja, da agencija, njeni člani in zaposleni ne odgovarjajo za škodo, nastalo na lastnini, poškodbe, bolezni ali smrt potnika ki ni v povezavi z aktivnostmi agencije Maya, prav tako agencija ne odgovarja za posledično odškodnino, ki bi nastala iz katerega koli razloga.

Pooblastila agencije

Odločitve lokalnega turističnega vodnika, zaposlenega pri agenciji, so dokončne v vseh zadevah. Agencija ne odgovarja za nobenega potnika, ki izvrši nezakonito ali protipravno dejanje. V takih primerih se potnik lahko izključi iz nadaljnjega potovanja brez povračila stroškov. Če agencija meni, da je potnik nesposoben za program ali aktivnost, mu lahko po lastni presoji odkloni nadaljevanje programa brez povračila stroškov. Če se kateri koli potnik neprimerno vede do drugih potnikov ali povzroča sitnosti, mu lahko agencija po lastni presoji odkloni nadaljevanje programa brez povračila stroškov.

Potni listi in vize

Potnik, ki prihaja v Slovenijo in ni slovenski državljan mora imeti potni list ali osebno izkaznico(če ima država iz katere prihaja potnik urejen sporazum z RS), ki je veljaven najmanj 6 mesecev po nameravani vrnitvi iz Slovenije ali druge destinacije kjer Agencija izvaja program ali druge aktivnosti.. Potnik mora sam poskrbeti za vse potrebne potne dokumente in vizume. Agencija ne odgovarja za potnike, ki potujejo brez potrebnih potnih dokumentov. Za podrobnejše informacije lahko povprašate naše osebje. Potnikom priporočamo, da imajo s seboj kopije vseh pomembnejših dokumentov, kot so potni list, potovalni dokumenti in podatki o zavarovanju, in jih spravijo na drugo mesto kot originalne dokumente.

Cepljenja in zdravstveni predpisi

Potnik se mora seznaniti s predlaganim programom in potrditi, da je zdravstveno sposoben, da je v dobri telesni in duševni pripravljenosti ter da se je zmožen udeležiti  aktivnosti ali programa. Vsak potnik, ki ima že obstoječe zdravstveno stanje ali je bolan, je dolžan o svojem stanju obvestiti agencijo pred začetkom aktivnosti ali programa. Če tega ne stori, lahko agencija rezervacijo prekliče. Potnik si je dolžan sam zagotoviti vsa potrebna cepljenja.

Odgovornost potnika

Potnik mora na lastno odgovornost zagotoviti, da so osebna izkaznica, potni list, vizum (če je potreben), cepljenja in preostala potrebna dokumentacija veljavna za Slovenijo ali drugo destinacijo kjer se odvija program katerega udeleženec je potnik. Če potnik tega ne zagotovi, so vse posledice potnikova odgovornost. Potnik je dolžan tudi poskrbeti, da pravočasno prispe na zbirno mesto aktivnosti ali programa, kot je v naprej določeno v programu.

Delna ničnost

Če se izkaže, da je kateri koli del splošnih pogojev poslovanja v tem sporazumu pravno neveljaven, protipraven ali nepredviden, bodo ti pogoji poslovanja izvzeti iz preostalih pogojev poslovanja, ki bodo še naprej veljavni in izvršljivi. Če je kateri koli pogoj poslovanja, ki je pravno ničen, mogoče dopolniti ali spremeniti, da postane veljaven, se stranki strinjata, da se dogovorita o spremembah in odpravita neveljavnost.

Prenos

Agencija si pridržuje pravico, da odstopi ali prenese svoje pravice in dolžnosti pod istimi pogoji poslovanja.

Reklamacija in pritožbe

V primeru pritožbe nad programom proti agenciji se mora potnik najprej pritožiti lokalnemu vodniku, da agencija lahko razišče okoliščine. Če ima potnik kakršno koli nadaljnjo pritožbo, jo je treba v pisni obliki predati agenciji v roku 7 (sedem) dni po koncu aktivnosti ali programa. Če se potnik postopka ne drži, agencija pritožbe ne bo raziskala.

Splošna varnost

Slovenija je turistom naklonjena in varna dežela. Kljub temu pa vam svetujemo, da ste previdni. Pri sebi ne imejte velikih vsot denarja. Agencija ne prevzema odgovornosti za poškodbe, škodo ali izgubo, ki bi utegnile doleteti potnika na aktivnosti ali programu.

Splošni pogoji trgovine

Poslovanje spletne prodajalne maya.si je sestavljeno v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika, priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Podatki o podjetju:
MAYA TEAM D.O.O.
Volče 87c
5220Tolmin

E-mail: info@maya.si
IBAN: SI56 0510 0801 6066 393
Matična številka: 6961380000

DŠ: SI24153044
Družba je registrirana na AJPES, izpostava Nova Gorica.

Dostopnost informacij  [povzetek zakonodaje]

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. Podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka);
 2. Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošto, telefon);
 3. Bistvene lastnosti izdelkov in storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);
 4. Dostopnost storitev, storitve ki so na spletnem mestu označene kot prosta mesta, naj bi bili dostopni v željenih terminih, storitve ki so na željeni datum zasedene pa so za uporabnike nedostopne.
 5. Morebitne stroške dostave;
 6. Podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve,
 7. Cena blaga in storitve, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in druge dajatve;
 8. Rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č zvpot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom zvpot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen v pogojih poslovanja);
 9. Stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje;
 10. Rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene.

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro. Redne cene so po navadi priporočene prodajne cene izdelovalca oziroma uvoznika ali cene, ki jih sam oblikuje ponudnik.

Cene

Vse cene v spletni trgovini so v EUR. Cene veljajo do preklica.

Način plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila, ki jih lahko izberete med naslednjimi opcijami:

 • Z gotovino ob prevzemu – po povzetju
 • Z nakazilom na račun spletne trgovine Maya (po predračunu)
 • Kreditne kartice (preko sistema braintree)
 • Pay pal

Pri izbiri plačila po predračunu prejmete na svoj e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, naročilo, na katerem so izpisani vsi podatki za izvedbo plačila: znesek plačila, transakcijski račun, referenca/sklic in namen plačila. Pri izbiri plačila po predračunu boste naročeno blago plačali s splošnim plačilnim nalogom BN 02 (položnica). Položnico lahko najhitreje in najlažje plačate prek svoje spletne banke, lahko pa tudi na katerikoli banki ali pošti. Plačila za kreditne kartice in Paypal se opravijo takoj ob naročilu blaga ali storitve.

Predračun je potrebno plačati v 2 dneh, v nasprotnem primeru se naročilo stornira. Naročene storitve ali darilne bone bomo odpremili takoj, ko bo plačilo razvidno na našem transakcijskem računu.

Podatki o vplačilu preko predračuna:

ABANKA d.d.
TRR/IBAN:  SI56 0510 0801 6066 393
SWIFT: ABANSI2X

 • Z paypalom

Paypal.com je ponudnik varnega e-plačevanja s kreditnimi karticami. Storitev zagotavlja varno spletno plačevanje v realnem času (spletne avtorizacije plačilnih in kreditnih kartic). Za več informacij o storitvi si lahko preberete pogosta vprašanja in odgovore.

Reklamacije

Reklamacije bomo reševali individualno v zakonsko predpisanem roku.

Če se dostavljeni darilni boni ali aktivnosti (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik vrne dostavljene izdelke in jih bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. V tem primeru ponudnik krije stroške poštnine. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo neuporabljeni, nepoškodovani in v enaki embalaži.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. Specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka.

Naročila in jamstvo za blago

Cene veljajo do sprememb, ki bodo objavljene na tej spletni strani. Izdano naročilo velja kot pogodba. Naročilo bo izpisano v dveh izvodih: en izvod dobi kupec s pošiljko, drugi izvod ostane v arhivu prodajalca. Kupec ima možnost od odstopa od pogodbe, dokler blago ni poslano. Kupec ima prav tako pravico, da lahko v roku 8 dni od dneva naročila odstopi od pogodbe.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (zvpot) lahko naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta), brez razloga vrnete.

Pravico do odstopa od pogodbe z spletno trgovino MAYA.SI, kupec uveljavlja tako, da v roku 8 dni vrnejo darilni bon ali vauchar na naslov Maya team d.o.o. volče 87c, 5220 Tolmin, ali nas o tej želji pisno obvestijo najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga na elektronski naslov: info@maya.si. Kupec mora v primeru pisnega obvestila najkasneje v 10 dneh po odstopu od pogodbe vrniti blago, v nespremenjeni količini in nepoškodovano ter še neuporabljeno na naslov: Maya team d.o.o., Volče 87c, 5220 Tolmin

Stroške vračila blaga plača kupec. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Če odstopate od naročila, vam po prejemu blaga in ugotovitvi, da je to nepoškodovano, v nespremenjeni količini in še neuporabljeno, skladno z zakonom vrnemo vsa opravljena plačila. Stroške vračila blaga pri odstopu od naročila krije kupec. Denar vrnemo takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od naročila ter vrnitvi blaga. Kupec ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun kamor želi, da se vrne plačilo. Odškodnina za prekinjeno že potrjeno rezervacijo znaša 30 % vrednosti celotne kupnine.

Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznosti iz 43.c člena tega zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka tega člena pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitve pa z dnem sklenitve pogodba ali z dnem, ko je podjetje izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po sklenitvi pogodbe.

Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 43.c člena po dobavi blaga, začne teči 15 dnevni  rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok 3 mesecev iz naslednjega odstavka.

Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena tega zakona, traja rok za odstop od pogodbe 3 mesece. Ta rok začne teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.

Darilni boni ali Vaucharji naj bodo nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Vračilu obvezno priložite kopijo računa.

OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA

Rok dostave blaga in strošek dostave blaga

Naročeni izdelki bodo dostavljeni z paketno izbiro kupca. Dostavi bosta omogočeni preko pošte Slovenije in podjetja DPD-ja.

Stroški dostave se obračunajo po ceniku dostave Pošte Slovenije in podjetja DPD. Naročilo bo oddano  najkasneje v roku do 5 delovnih dni od oddaje naročila. Če ponudnik ne bo mogel izpolniti svoje obveznosti, ker blago  ne bo na razpolago ali ga ne bo na razpolago v večji količini se rok dobave poveča do 30 delovnih dni in se hkrati o tem obvestil kupca.

Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka. V primeru, ko ponudnik pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. Dostava se izvrši na naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji ali naročilu. V primeru, da je stranka v času dostave odsotna oziroma nedosegljiva, dostavljalec pusti obvestilo o prispeli pošiljki.

Strošek dostave blaga se zaračuna po ceniku, ki ga je podal DPD in Pošta Slovenije.

Cenik DPD-ja 3,55€ za celo Slovenijo

Cenik Pošte Slovenije

Do 500 g                                 2,1000€

Podatki za dostavo, račun in plačilo

Pri naročilu prosimo, da pazljivo vpišete podatke za dostavo (naslov) ter kontakte podatke, da ne bi prišlo do zapletov pri dobavi in plačilu.

Podatki, ki so potrebni pri odprtju računa:

 • Ime
 • Priimek
 • Veljaven E-poštni naslov
 • Osebno geslo
 • Ponovitev gesla
 • Telefon
 • ID št. Za DDV

Podatki, ki so potrebni pri dostavi in plačilu blaga:

 • Ime(*)
 • Priimek(*)
 • Telefon(*)
 • Firma oziroma podjetje (*)
 • ID št. Za DDV (*)
 • Naslov stalnega prebivališča / začasnega prebivališča plačnika (*)
 • Naslov prejemnika naročila (*)
 • Poštna številka (*)
 • Mesto(*)
 • Država(*)

Sklepanje pogodb v elektronski obliki

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe so opisani v “tehničnih korakih in navodilih za postopek nakupa”. Besedilo pogodbe bo shranjeno v arhivu ponudnika in je preko spletne trgovine prejemniku vedno dostopno z vpisom preko uporabniškega imena in gesla. Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila so opisana v “tehničnih korakih in navodilih za postopek nakupa”. Pogodbo je možno skleniti v slovenskem in v angleškem jeziku.

Tehnični koraki in postopek nakupa

 1. Izbira izdelkov;
 2. Ko se stranka odloči za nakup želenega izdelka, klikne na gumb »dodaj v košarico«, ki je v njej tudi viden.
 3. Nakupovalna košarica in postopek nakupa
 4. Kupec opravi nakup (po opravljeni registraciji) z uporabo košarice za nakup izbranih izdelkov ali izdelka, ki ga namerava kupiti.
 5. Vsak izdelek se lahko z rdečim križcem (x) tudi odstrani iz košarice.
 6. Izdelek se doda v košarico s potrditvijo na gumb »dodaj v košarico«, katerega se vidi da je v njej položen.
 7. V primeru, da želite opraviti večji nakup izdelkov, nadaljujte postopek nakupa z gumbom »nadaljuj z nakupom« do izbora zadnjega izbranega artikla, v primeru da ne želite nadaljevati nakup, greste s klikom na gumb »Na blagajno«.
 8. Na strani se vam odpre obrazec »informacije o računu«, kjer lahko spremenite naslov dostave, ki se razlikuje od naslova, ki ste ga navedli ob registraciji računa.
 9. Po izpolnitvi obrazca, kliknite na gumb »nadaljuje« za izbor »način dostave in informacije o plačilu«, kjer izberete želeni način dostave in način plačila, kliknete »Nadaljuj«.
 10. Sistem bo odprlo okno »Pregled naročila«, kjer lahko pred oddajo pregledate naročilo in ga pred oddajo popravite, z vrnitvijo na katerega izmed prejšnjih navedenih korakov.
 11. S klikom »Oddaj naročilo« potrdite naročilo in s tem zaključite nakup.
 12. Zaključek nakupa
 13. Na vaš elektronski naslov boste prejeli potrdilo o prejetju naročila, ki je osnova za izdelavo uradnega naročila, katerega prejmete na posredovani elektronski naslov, takoj za tem, ko naša naročniška služba pregleda vaše oddano naročilo.
 14. Naročilo na spletnem mestu www.rerum.si je potrjeno, ko kupec prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom o prejemu naročila, ki ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je pričela vršiti odprema, ampak le obvestilo kupcu, da je sistem prejel naročilo.

Postopek naročila izdelkov po naročilu

 1. Na strani www.maya.si/po-narocilu lahko stranka izpolni svoje podatke za povpraševanje ali prodajalcu pošlje sporočilo na info@maya.si.
 2. Na e-mail stranke bo prodajalec odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 24 ur.
 3. Izdelki po naročilu bodo izdelani po vaših želja, ki jih bo stranka predhodno tudi napisala, za dodatna vprašanja, lahko prodajalca pokliče na telefon 041 781 723 (vsak delavnik med 14:00 in 17:00 uro),
 4. Ko je dogovor med stranko in prodajalcem sklenjen in potrjen, bo prodajalec stranki poslal predračun z vključenimi stroški pošiljanja, katerega mora v roku treh (2) delovnih dni plačati.
 5. Ko bo razvidno plačilo bo prodajalec v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema plačila, poslal slike na e-mail naslov naročnika in jih preko izbranega poštnega ponudnika tudi poslal.

Varovanje osebnih podatkov

Spletna trgovina se zavezuje, da bo vaše osebne podatke varovala skladno z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov.

Ponudnik, v nadaljevanju podjetje Maya team d.o.o., bo osebne podatke uporabil izključno za interne namene, za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Podjetju Maya team d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Pritožbe in spori

Podjetje Maya team d.o.o. se zavezuje, da bo spoštoval veljavnost zakonodaje o varstvu potrošnikov. Trudili se bomo rešiti spor med trgovcem in kupcem, in najti ustrezno rešitev za obe strani. Obrazec za pritožbe je priložen v prilogi, kjer bodo podatki zaupni.

V primeru, da spor ni možno rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno sodišče, kjer ima sedež trgovec.

Informacije

Za dodatne informacije se na nas obrnite preko kontaktnih podatkov: info@maya.si ali na telefon 041 781 723.