Splošni pogoji za kamp rezervacije opravljene preko rezervacijskega sistema na spletni strani www.maya.si

1. Splošna določila

Turistična Agencija Maya Team d.o.o. in za njega subjekti in osebe, ki izvajajo dejavnost v kampu (v nadaljevanju TAMT), bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletne strani poskušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na svoji spletni strani, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki spletne strani uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti TAMT niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tej spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

V teh splošnih pogojih za kamp Labrca se obravnava pod pojmom Gost vse uporabnike spletne strani TAMT in obiskovalce kampa Labrca.

Vse informacije in podobe, ki jih vsebuje spletna stran TAMT so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke podjetja TAMT oziroma ima omenjeno podjetje pravico do njihove uporabe.

TAMT si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Splošna določila nakupa oz. rezervacije prek spleta imajo značaj pogodbe. V primeru rezervacij prek spleta šteje, da je Gost prebral te Splošne pogoje in da se z njimi strinja.

2. Zaščita zasebnosti in uporaba osebnih podatkov

TAMT bo vse pridobljene podatke o Gostu varoval v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

3. Rezervacija kapacitet

TAMT na spletni strani ponuja možnost neposredne rezervacije. Rezervacijo si Gost zagotovi s številko veljavne kreditne kartice. Kreditna kartica Gosta služi kot garancija prihoda Gosta. V primeru neprihoda ali odpovedi rezervacije bomo kreditno kartico Gosta bremenili za znesek v skladu s pogoji odpovedi oz. splošnimi pogoji kampa o čemer bo Gost obveščen na elektronski naslov, ki ga je podal ob prijavi.

TAMT na spletni strani ponuja možnost neposredne rezervacije parcele, pri čemer Gost kot zagotovilo vnese podatke o kreditni kartici.

Za potrditev rezervacijo parcele v kampu bo v roku petih dni od oddane rezervacije TAMT bremenila Gostovo kreditno kartico v višini 100% poslane ponudbe. Po opravljeni transakciji bomo na Gostov podani elektronski naslov poslali uradno potrdilo rezervacije skupaj s potrdilom o opravljeni transakciji. Predplačilo bo odšteto končnemu znesku ob odjavi. V primeru, da kreditne kartice Gosta ne bomo mogli bremeniti za omenjeni znesek, rezervacija ne bo obravnavana/potrjena.

V primeru napačno podanega elektronskega naslova vaša rezervacija ne bo obravnavana.

4. Cene, popusti, opisi paketov in storitev

Vse cene kapacitet so v EUR, vsebujejo 9,5 % DDV. V ceno ni vključena turistična taksa. Cena kapacitet in turistične takse je odvisna od starosti gosta ob odjavi. Cene so informativne narave in se lahko pri končnem izračunu še spremenijo. Cene se spreminjajo glede na sezono.

Različni popusti bodo obračunani naknadno ob vaši odjavi. Popusti se med seboj ne seštevajo.

TAMT si pridržuje pravico do sprememb v cenah, napisanem besedilu in opisih vsebine brez predhodnega obvestila. Vse storitve se obračunavajo po cenah, ki veljajo na dan koriščenja storitev.

Slike so simbolične narave in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

5. Posebni pogoji

Ob prihodu je potrebno prijaviti vse goste in hišne ljubljenčke, ki bodo bivali v kampu (ne glede na starost gosta). Ob neupoštevanju zapisanega si pridružujemo pravico, da Gostu zaračunamo višjo ceno storitve oziroma mu odrečemo bivanje.

Gostu je ob prijavi dodeljeno kampirno mesto, katerega lahko zasede glede na izbrano Cono. V primeru neupoštevanja dodeljenega kampirnega mesta lahko TAMT od Gosta zahteva doplačilo ali premik na dodeljeno mesto. Ob prihodu gost dobi tablico s številko parcele, ki jo mora vrniti ob odhodu. V kolikor tega ne naredi, se zaračuna kazen v višini 50 eur.

Gost lahko ob rezervaciji izbere lokacijo, to je CONA 1 ali CONA 2 in število parcel. Konkretno številko parcele (kampirnega mesta) pa določi TAMT. Podatek o konkretnem mestu kampiranja prejme gost najkasneje ob prihodu. TAMT si bo prizadevala najti ustrezno parcelo, ki bo še na voljo v željenem terminu rezervacije, glede na želje Gosta. V kolikor v predvidenem času prihoda Gosta, željena cona oziroma parcela ne bo na voljo (na primer, da je ta del kampa zaprt, poškodovan, ali na njem tečejo neprevedena vzdrževalna dela) bo TAMT Gostu ponudil čimbolj podobno vrsto nastanitve, ki bo na voljo.

Ob rezervaciji mora gost izbrati št. odraslih oseb in št. otrok. Po želji lahko izbere tudi dodatne storitve. Vse storitve in količine, ki jih v vaši rezervaciji niste pravilno podali, bodo obračunane po rednem ceniku.

6. Odpoved

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. V primeru, ko gost odpove aranžma, ima TAMT pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi skladno z odpovednimi roki. Pogoji odpovedi in povračila stroškov so opredeljeni in kupcu na vpogled na spletni strani www.maya.si. V primeru odpovedi gosta in vračila denarja TAMT gostu, za že vplačano rezervacijo, se TAMT zaveže, da bo gostu povrnila vplačan denar na gostrov TRR in sicer v odstotku skladno z dnevi, ki so navedeni v odpovednem roku. TAMT bo denar povrnila najkasnje v 90 dneh od dneva, ko je gost pisno odpovedal svojo rezervacijo. Gost je v odpovedi dolžan navesti ime banke in TRR za namen vrnitve določenga procenta vplačane rezervacije. Gostom, ki želijo predčasno prekiniti bivanje v kampu, vplačanega denarja v nobenem primeru ne vračamo.

Pogoji odpovedi storitev v kampu Labrca:

  • Odpoved do 60 dni pred prihodom je odpoved brezplačna
  • Odpoved od 59 do 31 dni pred prihodom kamp zadrži oziroma zaračuna 30% dogovorjene cene
  • Odpoved od 30 do 8 dni pred prihodom kamp zadrži oziroma zaračuna 50 % dogovorjene cene
  • Odpoved od 7 do 2 dni pred prihodom kamp zadrži oziroma zaračuna 80 % dogovorjene cene
  • Odpoved od 1 do 0 dni pred prihodom kamp zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene
  • neudeležba brez odpovedi – kamp zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene

Odpoved rezervacije zaradi višje sile:

Gost lahko omenjeno odpoved uveljavlja ob nastanku naslednjih okoliščin:

  • Smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki Gostu onemogoča potovanje. Ob uveljavljanju je potrebno predložiti zdravniško potrdilo ali mrliški list. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja. Zdravniško potrdilo mora vsebovati navedbo, da Gost ni sposoben za potovanje oziroma se mu potovanje iz zdravstvenih razlogov
  • Smrti svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, starši, tast, tašča, otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja, stari starši), ki Gostu onemogoča potovanje. Za uveljavljanje je potreben mrliški list.
  • Nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikovih ožjih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, brat ali sestra), ki Gostu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje. Ob uveljavljanju je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja.
  • Mobilizacija civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna prisotnost Ob uveljavljanju je potrebno predložiti uradni poziv sodnega ali upravnega organa oziroma pristojnega organa civilne zaščite.

Gost ima pravico do uveljavljanja odpovedi rezervacije zaradi višje sile in s tem vračila vplačanih sredstev samo in izključno v primeru, da pogodbo/rezervacijo odpove najkasneje en dan pred pričetkom predvidenega datuma bivanja v kampu zabeleženega v rezervaciji. Gost mora rezervacijo odpovedati v pisni obliki preko elektronske pošte na ali osebno v poslovnih prostorih TAMT. Rezervacijo je potrebno odpovedati najkasneje en dan pred predvidenim datumom začetka bivanja, najkasneje do 15. ure. Če Gost do dneva, ki je določen kot pričetek bivanja v kampu skladno z rezervacijo, rezervacije pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila plačanih sredstev. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

V primeru, da pride do odpovedi naročnika zaradi naravnih nesreč, epidemije, pandemije, vojne ali druge višje sile na katere TAMT nima vpliva, TAMT vplačanega denarja ne vrača, temveč se skupaj z Gostom dogovorita za nov termin izvedbe storitev kampa Labrca, v času največ dveh let od trenutka, ko je vzrok za odpoved odpravljen.