Kraška modrost 2018-04-23T14:16:28+00:00
+386 (0) 51 312 972 info@maya.si
DMC / Destination Management Company

KRAŠKA MODROST

Splošne informacije o programu:

Primeren termin: marec – november
Priporočeno število udeležencev: od 10 do 30
Lokacija: Kras
Trajanje: od 3 do 6 ur (po dogovoru z naročnikom – možna tudi nočitev)
Fokus: druženje, samomotivacija, upravljanje s časom, pogajanja, organizacija dela in vodenje tima
Priporočamo za: IT-oddelke, vodstveni kader, manjše poslovne skupine, menedžment, razvojne divizije, marketinške oddelke, prodajne službe

Čas je tudi v sodobnem poslovanju naš največji zaveznik ali sovražnik. Vse je odvisno od nas samih; od tega, kako dobro si znamo izboriti dobra poslovna izhodišča, kako dobro znamo ščititi svoje interese in kakšne cilje si zastavimo. Na kraški pustolovščini se bodo udeleženci programa naučili postavljati realne cilje, pravilno upravljati čas in se s tem izogibati konfliktnim situacijam. Usvojili bodo tudi znanja s področja prevzemanja odgovornosti in razdeljevanja delovnih nalog.

Program lahko nadgradimo z delavnico mehkih veščin, ki bo pokrivala štiri ključne timske veščine (organizacija, komunikacija, motivacija in zaupanje znotraj timov). Na željo naročnika je program lahko tudi dvodnevni.

S celotnim programom bomo v timu razvijali:

 • osnovno organizacijo in vodenje tima,
 • pozitivno klimo,
 • upravljanje časa,
 • medsebojno sodelovanje,
 • kakovostno komunikacijo,
 • timsko planiranje,
 • osebno zadovoljstvo, zabavo in humor.

Kaj vse se bodo udeleženci programa naučili – doseganje rezultatov:

 • vzdrževanje motiviranosti tima,
 • pravilno ocenjevanje delovnih sposobnosti tima,
 • postavljanje pogajalskih izhodišč,
 • pripadnost delu in zvestoba podjetju,
 • aktivna komunikacija,
 • izogibanje konfliktnim situacijam,
 • razporejanje delovnih nalog,
 • spoštovanje in upoštevanje drugačnih pogledov in mnenj,
 • doseganje in uveljavljanje kompromisov,
 • pregled in postavljanje ciljev tima ter
 • prevzemanje odgovornosti.
POVPRAŠEVANJE
PONOSNI NA OCENO NA TRIPADVISORJU

ORGANIZACIJO POSLOVNIH DOGODKOV SO NAM ZAUPALI 

SEDEŽ PODJETJA