Poslovni triatlon v dolini reke Soče

Poslovni triatlon v dolini reke Soče

Primeren termin: april - november

Priporočeno število udeležencev: od 10 do 25

Lokacija: Posočje

Trajanje: dva dni (nočitev v šotorih - na željo naročnika lahko tudi v hotelu ali drugih privatnih namestitvah)

Fokus: komunikacija, organizacija, motivacija in zaupanje znotraj tima

Priporočamo za: IT-oddelke, vodstveni kader, manjše poslovne skupine, menedžment, razvojne divizije, marketinške oddelke, prodajne službe …

Program začnemo z interaktivno delavnico mehkih veščin, na kateri obravnavamo štiri ključne timske veščine (organizacija, komunikacija, motivacija in zaupanje znotraj tima). Celoten program, razen delavnice mehkih veščin, poteka v naravi ter udeležencem skozi izkustveno izobraževanje zagotavlja nova praktična znanja in povečuje lojalnost podjetju.

Program izvajamo po modelu »iz prakse v prakso«, kar pomeni, da je reševanje vseh zastavljenih timskih nalog in problemov sestavljeno tako, da pridobljeno znanje neposredno prenašamo v vaše delovno okolje. Analizo dela posameznikov in tima opravimo na podlagi metode FSNP (forming, storming, norming, performing). Po zaključenem programu z udeleženci izvedemo refleksijo, kjer prenešeno znanje izkustvenega izobraževanja prenesemo v delovno okolje. Nismo pozabili niti na večerno sprostitev, kjer imamo za vas pripravljen prav poseben tematski večer. Program je odlična izbira za vse, ki želite konkretne rezultate in očiten napredek pri izpolnjevanju službenih nalog in izzivov.