Poslovni triatlon 2018-04-23T14:23:38+00:00
+386 (0) 51 312 972 info@maya.si
DMC / Destination Management Company

POSLOVNI TRIATLON

Splošne informacije o programu:

Primeren termin: april – november
Priporočeno število udeležencev: od 10 do 30
Lokacija: Posočje
Trajanje programa: dva dni (nočitev v šotorih)
Fokus programa: druženje, motivacija in sodelovanje mod zaposlenimi
Priporočamo za: IT-oddelke, vodstveni kader, manjše poslovne skupine, menedžment, razvojne divizije, marketinške oddelke, prodajne službe …

Poslovni triatlon zato, ker v Posočju združujemo izobraževanje, zabavo in sprostitev. To je prav gotovo vaša najboljša izbira!

Program začnemo z interaktivno delavnico mehkih veščin, na kateri obravnavamo štiri ključne timske veščine. Celoten program poteka v naravi ter udeležencem zagotavlja nova praktična znanja in veščine ter visoko motivacijo.

Program izvajamo po modelu »iz prakse v prakso«, kar pomeni, da je reševanje vseh zastavljenih timskih nalog in problemov sestavljeno tako, da pridobljeno znanje neposredno prenašamo v vaše delovno okolje. Analizo posameznikov in tima opravimo na podlagi metode FSNP (forming, storming, norming, performing). Po zaključenem programu z udeleženci izvedemo refleksijo, naročniku pa pripravimo pisno poročilo o izvedbi dogodka.

S celotnim programom bomo v timu razvijali:

 • osnovno vodenje tima, osebne pobude in medsebojno sodelovanje,
 • ustvarjalnost ter možnost razvijanja in prilagajanja spremembam ter
 • osebno zadovoljstvo, zabavo in humor.

Kaj vse se bodo udeleženci programa naučili – doseganje rezultatov:

 • skupinskega reševanja problemov in konfliktov,
 • potreb in prednosti timskega dela,
 • cenjenja in spoštovanja razlik posameznih osebnosti,
 • učinkovite komunikacije,
 • soočanja s spremembami in odzivov ob njih,
 • zaupanja in nadzora posameznika in skupine,
 • prevzemanja odgovornosti,
 • nadzorovanja čustev in občutkov,
 • občutja zmagovalnega duha in veselja ob uspehu ter
 • aktivnega poslušanja (koncentracije).
POVPRAŠEVANJE
PONOSNI NA OCENO NA TRIPADVISORJU

ORGANIZACIJO POSLOVNIH DOGODKOV SO NAM ZAUPALI 

SEDEŽ PODJETJA