Piranski biseri 2018-04-23T14:05:01+00:00
+386 (0) 51 312 972 info@maya.si
DMC / Destination Management Company

PIRANSKI BISERI

Primeren termin: vse leto
Priporočeno število udeležencev: od 10 do 100
Lokacija: Piran
Trajanje: od 2 do 7 ur (po dogovoru z naročnikom)
Fokus: druženje, motivacija, organizacija, komunikacija in zaupanje znotraj timov
Priporočamo za: kot dodatek seminarjem, konferencam in drugim poslovnim dogodkom, IT-oddelke, vodstveni kader, manjše poslovne skupine, menedžment, razvojne divizije, marketinške oddelke, prodajne službe …

Glede na skupno število udeležence razdelimo v več timov, ki med seboj tekmujejo in hkrati sodelujejo. Vsaka skupina dobi inštruktorja in mapo z natančnimi navodili in podatki o nalogah, ki jih čakajo pri odkrivanju piranskih biserov. Pri uspešno rešenih nalogah dobijo skupine različne predmete, ki jih bodo morale med seboj na koncu združiti in smiselno uporabiti.

Med programom bodo tudi osvežilna presenečenja. Da bo naloga uspešno opravljena in da se nam bo lahko razkril gospod Tartini, bomo na koncu programa združili vse time v enega ter tako združili moči, znanje, modrost in izkušnje. V pomoč pri reševanju nalog nam bodo noge, kolo in ladja. Prestalo naj ostane prijetno presenečenje.

S celotnim programom bomo v timu razvijali:

 • pozitivno klimo in motivacijo zaposlenih,
 • osnove vodenja tima, osebne pobude in medsebojno sodelovanje,
 • ustvarjalnost in prilagajanje spremembam,
 • timsko strategijo ter
 • osebno zadovoljstvo, zabavo in humor.

Udeleženci programa se bodo učili – doseganje rezultatov:

 • učinkovite komunikacije,
 • razporejanja in prilagajanja timskih vlog,
 • skupinskega reševanja problemov in konfliktov,
 • o potrebah in prednostih timskega dela,
 • cenjenja in spoštovanja razlik posameznih osebnosti,
 • soočanja s spremembami in odzivov ob njih,
 • vzdrževanja motiviranosti tima,
 • zaupanja in nadzora posameznika in skupine,
 • prevzemanja odgovornosti,
 • nadzorovanja čustev in občutkov,
 • občutja zmagovalnega duha in veselja ob uspehu ter
 • aktivnega poslušanja (koncentracije).
POVPRAŠEVANJE
PONOSNI NA OCENO NA TRIPADVISORJU

ORGANIZACIJO POSLOVNIH DOGODKOV SO NAM ZAUPALI 

SEDEŽ PODJETJA